Aktuality

Odborná konference Plastko 2014

Univerzitní institut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádá ve dnech 8.-9.4.2014 v Kongresovém centru Zlín další ročník odborné konference Plastko. Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování. Odborným garantem akce je rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Zájemci o účast na konferenci Plastko 2014 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tématických okruzích: 1/ Příprava a charakterizace nových polymerů, polymerních směsí, kompozitů a nanokompozitů, 2/ Kontinuální a cyklické procesy ve výrobě polymerů, 3/ Polymery-zkoušení, modelování a design, 4/ Biokompozity a biopolymery. Bližší informace jsou k dispozici na www.plastko.utb.cz, přihláška účastníka nebo příspěvku je možná na http://www.plastko.utb.cz/index.php/organizacni-pokyny/prihlaseni.