Aktuality

Obrat k lepšímu pro technické vzdělávání v ČR?

Dne 3.12.2015 v Praze proběhla Závěrečná konference Roku průmyslu a technického vzdělávání (http://www.rokprumyslu.eu/aktualne/rok-prumyslu-a-technickeho-vzdelavani-v-cr-400-akci-7944/), kterou pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR. Cílem bylo prezentovat výsledky celoroční kampaně zaměřené na popularizaci technických oborů a snažící se o obrat vzdělávacího systému směrem k podpoře technického vzdělávání. K dílčím aktivitám se přihlásili zástupci firem, škol a mnoha organizací a institucí, ale i vládní politici, kteří slibují pokračovat v podpoře technického vzdělávání a zejména v požadovaných úpravách financování školství. Představeny byly velmi zajímavé výstupy, např. průzkum mezi rodiči žáků ZŠ (http://www.rokprumyslu.eu/soubory/pdf/zaverecna-konference-rptv-ipsos-pruzkum.pdf) poukazující na přetrvávající bariéry ve vnímání technických oborů, nebo příručka Almanach technického vzdělávání, která by měla pomoci rodičům při rozhodování o tom, na jakou střední školu polytechnického zaměření mají poslat své děti. Veškeré informace jsou k dispozici na webové stránce www.rokprumyslu.eu.