Aktuality

Nový projekt Plastikářského klastru v rámci programu OP PIK Inovační vouchery

V průběhu měsíce června vydalo MPO ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021862 Hodnocení kvality postkonzumních recyklátů (zkráceně Forte-Q-post), podaného v rámci IV. výzvy OP PIK Inovační vouchery. Realizace projektu bude zahájena 1.9.2020 a doba trvání je plánována na 8,5 měsíců. Cílem projektu je vypracování metodiky hodnocení složení materiálů metodou LIBS a uplatňování inovativních přístupů k hodnocení kvality plastových odpadů a recyklátů