Aktuality

Novela směrnice 94/62/EC - Interpelace

Dne 27.3.2014 jsme k rukám poslanců EP zaslali interpelaci ve věci nadcházejícího hlasování k novele směrnice 94/62/EC o obalech a o obalových odpadech. Její znění (Open letter.pdf) je k dispozici v příloze spolu s dokumenty Annex 1 (Společné stanovisko EuPC adresované jednotlivým stálým zástupcům členských zemí při EU; v případě ČR panu Jakubu Durrovi) a Annex 2 (Společný kompromisní návrh na znění směrnice vypracovaný ve spolupráci evropských asociací EuPC (European Plastics Converters) a PRE (Plastics Recyclers Europe)), který obsahuje původní návrh EK, modifikovaný nebo doplněný text k jednotlivým paragrafům ze strany ENVI komise EP a v levé části dokumentu je text kompromisního znění tak, jak navrhují národní i celoevropské asociace zpracovatelů plastů. Interpelací reprodukujeme názory jednak naší národní asociace, ale také EuPC a PRE a v neposlední řadě také stanovisko našich členských firem, které produkují PE odnosné tašky.