Aktuality

Mobility project s Polskem byl schválen

Začátkem února byl schválen projekt s názvem "Mobile on the labour market - a vocational activation program for young people from the kujawsko-pomorskie region", podporovaný EU – ESF, Operational Programme: Knowledge Education Development. Jeho cílem je zvýšit uplatitelnost dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí na trhu práce prostřednictvím řady aktivit: jazykové a odborné školení, mentoring, účast na zahraniční stáži (partnerem této části je, spolu s dalšími 3 zahraničními institucemi, také Plastikářský klastr), asistence s hledáním zaměstnání po návratu do Polska. V současné době probíhá podepisování smlouvy o spolupráci (The transnational cooperation agreement) s hlavním partnerem projektu, Polish Economic Society Subsidiary in Bydgoszcz.