Aktuality

Konference na téma propojení vysokoškolského vzdělávání s podnikovou praxí

Dne 12. února 2015 jsme se v rámci pokračující spolupráce s našimi slovenskými partnery odvozené od společného řešení projektu AUTOPLAST v Bratislavě zúčastnili konference národního projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti s názvem "Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov". Přednáška Ing. Toufara, kterou prezentoval v panelu s názvem "Najlepšie skúsenosti a odporúčania pre posilnenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s podnikovou praxou" je spolu s ostatními příspěvky k dispozici zde: https://vysokoskolacidopraxe.cvtisr.sk/sk/aktuality/konferencia-ako-efektivne-prepajat-vysokoskolske-vzdelavanie-potrebami-zamestnavatelov.html.