Aktuality

Inovační vouchery Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlásil další kolo "Inovačních voucherů" (http://www.objevtesmer.cz/). Cílem programu je podpořit navazování nové spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumně-vývojovými institucemi při realizaci inovačních aktivit podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji, posilujících jejich konkurenceschopnost. Žádosti se přijímají od 22.10.2018 do 31.1.2019 do 12:00 hodin. Maximální míra dotace činí 70% z celkových způsobilých výdajů projektu. Kompletní informace jsou k dispozici zde: https://www.kr-zlinsky.cz/rp15-19-inovacni-vouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-15133.html.