Aktuality

Iniciativa "The European Plastics Industry Circular Economy Voluntary Commitments. Towards 50% Plastics Waste Recycling"

Asociace EuPC, jíž je Plastikářský klastr členem, spolu s dalšími významnými evropskými platformami - Plastics Recyclers Europe, VinylPlus, Petcore Europe, The European Carpet and Rug Association a PCEP Europe - přijali dobrovolný závazek v oblasti přístupu k recyklaci plastů. Dokument byl vytvořen ve spolupráci s Evropskou komisí na její požadavek v rámci "Plastics Strategy" a definuje hlavní cíl - dosáhnout 50% míry recyklace plastového odpadu a 70% míry recyklace plastových obalů.  Plné znění textu a tisková zpráva jsou k dispozici v příloze.