Aktuality

Informační seminář

30.9.2009

Informační seminář se zástupci výzkumných a vývojových regionálních center a klastrů

 Plastikářský klastr pořádal dne 30.9.2009 setkání výzkumných a vývojových center, klastrů a firem z plastikářského průmyslu. Akce proběhla v rámci řešení projektu AUTOPLAST – „Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov“ spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Věříme, že odborné setkání bylo dobrou příležitostí pro spolupráci mezi akademickou půdou a průmyslem.

 
Ke stažení:
Program s kontakty a profily představených institucí

Prezentace účastníků
 

 

Projekt Autoplast – Plastikářský klastr

UTB ve Zlíně - Centrum polymerních materiálů
UTB ve Zlíně - Ústav výrobního inženýrství
UTB ve Zlíně - Ústav inženýrství polymerů
STU MTF v Trnavě – Katedra tvárnenia
VÚSAPL, a.s. Nitra
Innomia, a.s.
Moravskoslezský automobilový klastr
Slovenský plastikárský klaster
Automobilový klaster Západné Slovensko