Aktuality

Firemní přednášky pro studenty Ústavu výrobního inženýrství

Stejně jako v minulém roce se i letos Plastikářský klastr spolu se svými členy zapojil do výuky předmětu Laboratoř oboru, který navštěvují studenti 4. ročníku Ústavu výrobního inženýrství Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Firmy zde mají možnost představit svoje aktivity a mezi posluchači mohou rekrutovat nové zaměstnance. Studenti se touto cestou seznámí s nejnovějšími realizacemi inovací v oblasti plastikářského průmyslu. Harmonogram přednášek je v příloze, vybrané prezentace jsou k dispozici v sekci "Pro členy".