Aktuality

CLUSTERPLAST v Linzi

Ve dnech 13.-14.1.2010 proběhlo setkání řešitelského týmu projektu CLUSTERPLAST v rakouském Linzi. Projednáván byl postup přípravy společného akčního plánu (JAP), který obsahuje 7 nosných témat - Sdílení vědecko-výzkumných infrastruktur, Transferu znalostí, Mobility, Společných výzkumných projektů, Nástrojů podpory podnikání, Vzdělávacích strategií, Sdílení zkušeností a mentoringu. Byl také prezentován veřejný dokument obsahující první výsledky projektu – SWOT analýza za jednotlivé regiony spolu s doporučeními pro tvorbu JAP. Soubor je k dipozici na zde. 

Při této příležitosti proběhlo také setkání se členy tzv. Satelitní skupiny, kterou tvoří odborníci z institucí mimo projektové konsorcium. Jejím posláním je připomínkování a konzultace jednotlivých výstupů projektů a zejména akčního plánu. Členem satelitní skupiny je mmj.  Automobilový klaster Západné Slovensko, partner Plastikářského klastru v projektu AUTOPLAST.