Aktuality

Business den a obchodní mise: Srbsko

Přinášíme pozvánku Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, která bude pořádat dvě iniciativy se zaměřením na spolupráci se Srbskem. První je seminář "Business den: Srbsko", který se uskuteční 9.2.2018 - viz informace v přiložené pozvánce. Mimo jiné budou představeny aktuální obchodní příležitosti v Srbsku a předány praktické zkušenosti firem, které se Srbskem spolupracují. Druhou akcí je obchodní mise do Srbska plánovaná na 17.-20.4.2018, která bude rovněž přestavena na výše zmíněném semináři.  Program mise proběhne v Bělehradě a Čačku se zaměřením na firmy z oblasti stavebnictví, strojírenství, automobilového, chemického a plastikářského průmyslu a zemědělství. Firmy z oblasti stavebnictví mají možnost navštívit veletrh SEEBBE v Bělehradě. Pro firmy z dalších oblastí podnikání bude zorganizován seminář a individuální obchodní jednání v prostorách velvyslanectví. V Čačku je plánován podobný program, se zaměřením na různé oblasti podnikání. 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka Srbsko.pdf