Aktuality

Business Days 2015

Přinášíme pozvánku Job Centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které dne 3. listopadu 2015 pořádá veletrh pracovních příležitostí "Business days 2015". Cílem akce je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy UTB a firmami – potenciálními zaměstnavateli. Veletrh se uskuteční v prostorách nové budovy Fakulty technologické a účast na něm je zdarma. Veškeré informace, včetně Manuálu pro vystavovatele, jsou k dispozici na webových stránkách http://businessdays.utb.cz.