Aktuality

Britský den ve Zlíně - příležitost síťování pro MSP

Přinášíme pozvánku Technologického inovačního centra na akci "Britský den ve Zlíně", která je pořádána Britskou obchodní komorou v ČR. Jedná se o půldenní přednáškovou a networkingovou akci pro malé a střední podniky ze Zlínského kraje, jež se uskuteční ve středu 25. května 2016. Celá akce se koná pod záštitou MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, a MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína, a je rovněž podpořena Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Technologickým inovačním centrem s.r.o. anebo Oddělením obchodu a investic Britského velvyslanectví. Podrobné informace (včetně odkazu na registraci) jsou k dispozici v přílohách.