Aktuality

Baťova manažerská škola

Přinášíme pozvání na kurz Baťova manažerská škola, který se bude konat ve dnech 30.11.-1.12.2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem již 13. běhu kurzu je: Budujme lidi, ne stroje. Jednotlivé části kurzu přinesou posluchačům informace o současných moderních metodách řízení a zhodnocení možností využití principů systému řízení Baťa v současných podmínkách. Přednášejícími jsou prof. Milan Zelený, Ing. Krištofovič, prof. Košturiak a Ing. Zatoukal. Součástí programu je také komentovaná prohlídka \"Poznávejme baťovskou architekturu města Zlína\" pod vedením kurátorky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Bc. Karolíny Juřicové. Veškeré informace v přiložených souborech nebo na www.batovaskola.cz