Aktuality

AUTOPLAST v Bratislavě - Veletrh CARPLAST

Počátkem března se Plastikářský klastr v rámci řešení projektu AUTOPLAST, podporovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, zúčastnil veletrhu CARPLAST v Bratislavě zaměřeného na plastikářský a především automobilový průmysl. V rámci doprovodného odborného programu proběhla konference s názvem „Súčasnosť a budúcnosť plastového priemyslu na Slovensku“. O aktuálnosti tématiky svědčí vysoký zájem o setkání, kterého se zúčastnilo na 70 zástupců firem, vědecko-výzkumných institucí a politických reprezentantů regionu.

V příspěvcích byla velká pozornost věnována popisu trendů vývoje v plastikářském a automobilovém průmyslu na Slovensku a také srovnání stavu v ČR. Prezentace jsou k dispozici na zde.