|
|
Služby

Vývoj a inovace

Cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti členských firem Plastru aplikací nových surovin a aditiv. Zavedení nových technologií ve členských firmách Plastru. Eliminace slabých stránek malých a středních firem, které nemají vybudovanou infrastrukturu pro testování nových materiálů.

Materiálový výzkum

Výzkum v oblasti materiálů je orientován do dvou hlavních směrů:
Nové suroviny (nové polymery a aditiva, nanoplniva, biopolymery apod.)
Optimalizace polymerních směsí

Technologický vývoj

Nabídku zařízení pro výzkum, vývoj a inovace zajišťují jednak vlastní technologické investice Plastru a dále také úzká spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), zejména Centrem polymerních materiálů a Centrem polymerních systémů. Členové Plastru tak mají zajištěný přístup k velmi kvalitní přístrojové infrastruktuře.

Středisko pro modelování výrobků z plastů

Naše testovací a vývojové středisko vybavujeme jen zařízeními, která nejsou k dispozici na UTB nebo u členů Plastru. V současnosti jsou k dispozici přístroje pro:

Objektivní vyhodnocování barvy (Spektrofotometr CM-2500c)

Termografická analýza procesů při zpracování plastů (Termografická infračervená kamera FLIR T 425)

Off-line přesné měření tloušťkových profilů (zařízení Yamabun TOF-5R)

Testování reflexních vlastností materiálů (Multi Geometry Retroreflectometer)

Měření vzpěrové pevnosti (Digitální siloměr Mecmesins - model AFG)

Stanovení viskozity polymerních tavenin, včetně polyesterových a epoxidových pryskyřic a lepidel na bázi reaktoplastů
(Viskozimetr Brookfiled DV2TRV)


Hodnocení relativní hořlavosti materiálu (Dynisco LOI – Komora pro měření LKČ)

Hodnocení reologických vlastností (Dynisco Plastometr LMI 5000)

Rapid Prototyping - vytváření náhradních dílů, prototypů, výroba 3D modelů
(3D tiskána 3d-UP a bikomponentní 3D tiskárna Creatr XL)


Digitalizace součástek/výrobků (3D optický skener ATOS Compact Scan 5M)

Zpracování 3D skenů plastových výrobků (Počítač Triline Integra 3D CAD SolidWorks)

Počítačová tomografie - vyhodnocování vnitřní struktury (Stanice pro CT snímky - software VG StudioMAX 2.2)

Klimatické zkoušky (Klimakomora Angelantoni Discovery DY 250)

Jednotka pro přípravu prototypových forem/nástrojů (Vertikální 3-osé obráběcí centrum MCV 1000 SPRINT, MAS Kovosvit)

Zařízení pro testy fyzikálního lehčení polymerů (Promix Foam System A1)

Dezintegrační zařízení pro recyklaci směsných plastů

Kooperace univerzita – průmysl

Koordinujeme komunikaci a poptávky našich členů v oblasti výzkumu a vývoje s odborníky z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Snažíme se tak svojí činností eliminovat dopady obligátní teze "Průmysl neví, co chce versus Akademici nic nenabízí".