|
|
Služby

Nákup

Cíl: Zvyšování konkurenceschopnosti členských firem klastru snižováním nákladů.

Společný nákup elektrické energie

Společný nákup plynu

Společný nákup surovin

Společný nákup režijních materiálů