|
|
Služby

Lidé

Cíl: Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců členských firem Plastru. Přenos výstupů z vývoje zpracování plastů k operátorům plastikářských strojů a technologům. Prezentace inovací zpracování plastů. Zaměření na studenty středních škol a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) formou společných aktivit – odborných exkurzí, stáží a diplomových prací.

Odborné workshopy, semináře, školení

Pravidelně pořádáme setkání pro cílené skupiny zaměstnanců našich členských firem, tzv. Plastrové čtvrtky. Dále organizujeme odborná školení a workshopy pro operátory technologických zařízení jednotlivých zpracovatelských technologií (vstřikování, vytlačování, …).

Studentské stáže a praxe

Pro studenty UTB organizujeme odborné stáže v členských firmách Plastru, které pro ně představují důležitou pracovní zkušenost a pro firmy možnost výběru nových zaměstnanců. S UTB i našimi členskými středními školami dále spolupracujeme při aktualizaci zaměření studijních oborů a odborných předmětů.