|
|
Služby

Klíčové aktivity

Stěžejní činnosti Plastikářského klastru, realizované mmj. za průběžné podpory projektů MPO ČR/EU "Založení a rozvoj Plastikářského klastru" (OPPP), "Plastikářský klastr" a "Plastr 2012" (OPPI), představují: Vývoj a inovace, Lidské zdroje a Společný nákup.

Na regionální úrovni spolupracujeme s našimi partnery (Zlínský kraj, Technologické inovační centrum), síť mezi klastry jsme rozšířili především spoluprací s česko-slovenskými klastry (Moravskoslezský automobilový klastr, Klastr českých nábytkářů, Automobilový klaster západné Slovensko).
Základem sítě výzkumné a vývojové je spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, především s Centrem polymerních materiálů a Centrem polymerních systémů. V současné době dále rozšiřujeme společné aktivity s Regionálním VaV centrem pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (CEPLANT) a Centrem vědecké excelence (CEITEC) v Brně.
Mezinárodní síťování realizujeme prostřednictvím členství v evropských plastikářských organizacích (EUPC) a zapojení se do společných mezinárodních projektů (CLUSTERPLAST, CERADA, AUTOPLAST).