Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Mobilní služba čištění a údržby nástrojů technologií MCLaser

Společnost MAJOLA s.r.o. nabízí mobilní službu čištění a údržby nástrojů technologií Mobile Cleaning Laser (MCLaser). Jedná se o: - neabrazivní čištění povrchu pomocí laseru - čištění, ke kterému není zapotřebí žádné čistící medium  - čištění povrchu nevytvářející žádný odpad ani žádné...

více

Business den a obchodní mise: Srbsko

Přinášíme pozvánku Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, která bude pořádat dvě iniciativy se zaměřením na spolupráci se Srbskem. První je seminář "Business den: Srbsko", který se uskuteční 9.2.2018 - viz informace v přiložené pozvánce. Mimo jiné budou představeny aktuální obchodní...

více