Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Den klastrů ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na "Den klastrů ve Zlínském kraji". Akce pořádaná Národní klastrovou asociací se bude konat dne 4.10.2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Představeny budou výsledky spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí v...

více

Další kolo Inovačních voucherů ZK

Zlínský kraj vyhlásil další kolo tzv. Inovačních voucherů, tentokrát zaměřených na podporu Produktového designu a marketingu. V případě zájmu jsou podrobnosti k dispozici zde https://www.kr-zlinsky.cz/rp15-17-inovacni-vouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-14284.html. 

více