Historie

duben 2005

dokončen projekt „Identifikace možnosti vzniku Plastikářského klastru“, zpracovaný Technologickým inovačním centrem, s.r.o. (což je společnost založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně). Projekt byl financován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR z Operačního programu Průmysl a podnikání - 1.4 Klastry - Vyhledávání a kofinancován Zlínským krajem

září 2005

zpracování „Metodiky mapování Plastikářského klastru ve Zlínském regionu“ fy Mintzberger s.r.o. pro Technologické inovační centrum s.r.o.

únor 2006

ustavující valná hromada Plastikářského klastru, zájmového sdružení právnických osob, za účasti 18 zakládajících firem

červenec 2006

podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) řízeného MPO ČR – 1.4. Založení a rozvoj klastrů. Název projektu: „Založení a rozvoj Plastikářského klastru“

únor 2007

MPO ČR rozhodlo o poskytnutí dotace z OPPP "Založení a rozvoj Plastikářského klastru". Realizace projektu zahájena 1.8.2006, projekt ukončen 30.6.2008

prosinec 2008

podepsána smlouva s Evropskou komisí na řešení mezinárodního projektu "CLUSTERPLAST – Inter-Cluster Initiative to Target the Future Challenges for the European Polymer Converting Industry", který je řešen jako součást 7. rámcového programu EU (grantová smlouva č. 230019). Realizace projektu zahájena 1.1.2009, projekt ukončen 30.6.2010

duben 2009

podána plná žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – Klastry – Výzva I, řízeného MPO ČR

červen 2009

podepsána "Dohoda o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013" na projektu "AUTOPLAST – Vytváranie podmienok pre zvyšovánie kvality ĺudských zdrojov pre potreby automobilového priemyslu v oblasti plastov" (kód projektu 22410420007). Realizace projektu zahájena 1.1.2009, projekt ukončen 31.12.2011

červen 2009

podepsána smlouva s Evropskou komisí na řešení mezinárodního projektu "CERADA – Central European Research and Development Area", který je řešen jako součást 7. rámcového programu EU (grantová smlouva č. 230017). Realizace projektu zahájena 1.3.2009, projekt ukončen 30.4.2011

říjen 2009

MPO ČR rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci OPPI – Klastry – Výzva I, pro projekt "Plastikářský klastr". Realizace projektu zahájena 1.1.2010, projekt ukončen 30.11.2012

únor 2013

MPO ČR rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci OPPI – Klastry – Výzva II, pro projekt "Plastr 2012". Realizace projektu zahájena 1.1.2013