|
|
Služby

Aktuality

21. 09. 2017 | Den klastrů ve Zlínském kraji

Dovolujeme si Vás pozvat na "Den klastrů ve Zlínském kraji". Akce pořádaná Národní klastrovou asociací se bude konat dne 4.10.2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Představeny budou výsledky spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí v klastrových organizacích Zlínského kraje a celé ČR.... více

19. 09. 2017 | Další kolo Inovačních voucherů ZK

Zlínský kraj vyhlásil další kolo tzv. Inovačních voucherů, tentokrát zaměřených na podporu Produktového designu a marketingu. V případě zájmu jsou podrobnosti k dispozici zde https://www.kr-zlinsky.cz/rp15-17-inovacni-vouchery-zlinskeho-kraje-aktuality-14284.html. 

17. 07. 2017 | Změna na pozici ředitele Plastikářského klastru

Při příležitosti Valné hromady Plastikářského klastru č. 32, která proběhla 27.6.2017, došlo ke změně na pozici ředitele klastru. Ing. Jaroslav Toufar odstoupil z funkce a novým ředitelem byl zvolen Ing. David Hausner. Gratulujeme! Zároveň děkujeme Ing. Toufarovi za dlouholetou úspěšnou spolupráci.

19. 05. 2017 | Vzdělávací workshop

Dne 6.6.2017 od 13:00 si Vás dovolujeme pozvat na workshop zaměřený na plastikářské firmy představující nové trendy v oblasti biopolymerů a biokompozitů. V programu budou zahrnuta témata: Polymery vs. biopolymery, Biodegradace a biodegradabilní polymery, Biokompozity - vlastnosti, aplikace a tržní nabídka a dále bude pozornost zaměřena na WPC kompozity.  Dále... více

28. 04. 2017 | Seminář "Možnosti financování VaV a Inovací"

Dovolujeme si přinést pozvánku na seminář "Možnoosti financování VaV a inovací". Akce je pořádaná Technologickým inovačním centrem Zlín dne 3.5.2017. Podrobné informace naleznete v příloze, zájemci se mohou registrovat na cerna@ticzlin.cz.

11. 04. 2017 | 12. běh kurzu Baťova manažerská škola

Přinášíme pozvání na kurz Baťova manažerská škola, který se bude konat ve dnech 1. a 2. června 2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Téma 12. běhu kurzu je "Celostní přístup v managementu". Přednášejícími jsou známý ekonom prof. Milan Zelený, historici PhDr. Zdeněk Pokluda a Mgr. Miroslava Štýbrová.... více

10. 04. 2017 | Podání žádostí o podporu v rámci III. výzvy Spolupráce - Klastry OP PIK

Dne 7.4.2017 jsme úspěšně zaregistrovali 3 žádosti o podporu v rámci OP PIK, III. výzvy SPOLUPRÁCE-KLASTRY. Jedná se o projekty: Plastr 2017 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_16_080 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_080/0008787) Plastr 2017 – VaV (Průmyslový vývoj v oblasti plastových odpadů a... více

16. 02. 2017 | Schválení dalšího projektu OP PIK Spolupráce - Klastry - Výzva I.

Dne 14.2.2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytutí dotace pro čtvrtý projekt Plastikářského klastru připravený v rámci Výzvy I OP PIK Spolupráce - Klastry. Jedná se o projekt kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet s názvem "Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při... více

10. 01. 2017 | Tři projekty OP PIK Spolupráce - Klastry finálně schváleny!

Tři projekty OP PIK, které Plastikářský klastr připravil do 1. výzvy programu Spolupráce - Klastry, byly finálně schváleny (jsou vydána "Rozhodnutí o poskytnutí dotace"). Jedná se o: Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená... více

24. 11. 2016 | Další ročník European Plastics Innovation Awards 2017

Society of Plastics Engineers a PlasticsEurope pořádá další ročník cen European Plastics Innovation Awards. Soutěží se v 8 kategoriích - Best Plastic Application Design, Best Design for End-of-Life, Intelligent and Smart Plastics, Material Innovation, Hybrid Product, Best Application for Enhanced Sustainability, Best Lightweight Innovation, New Surfaces for Plastic Parts. Termín pro zasílání přihlášek... více