Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Business den: Írán

Přinášíme pozvánku na aci "Business den: Írán" pořádanou Krajskou hospodářskou komorou dne 22.11.2017. Akce je zaměřená na zahraniční spolupráci s Íránem. Představeny budou obchodní příležitosti a perspektivní průmyslové sektory, vliv zásadních opatření a sankcí na zahraniční obchod s Íránem,...

více

Stanovisko EuPC a národních klastrových asociací k hrozbě zařazení TiO2 jako karcinogenní látky ze strany ECHA

Přinášíme aktuální materiál - stanovisko EuPC a národních klastrových asociací k hrozbě zařazení TiO2 jako karcinogenní látky ze strany ECHA (European Chemical Agency). Dokument je k dispozici v příloze.

více