Plastikářský klastr

byl založen v únoru 2006 formou zájmového sdružení právnických osob s cílem vytvořit komunikační fórum pro své členy – zpracovatele plastů. Hlavními důvody k založení klastru byla především tradičně silná pozice plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji (spolu s gumaři představuje nejvýkonnější průmyslový segment regionu), na druhé straně však nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí pro zpracovatele plastů, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinného prosazování zájmů odvětví.

SLUŽBY

Všechny aktuality

Aktuálně

Konference Lidé - výzva pro budoucnost podnikání - Baťův odkaz Evropě

Předáváme pozvání na konferenci na téma "Lidé - výzva pro budoucnost podnikání - Baťův odkaz Evropě", kterou bude dne 18.9.2019 pořádat Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Nadace Tomáše Bati za spoluúčasti řady významných partnerů. Díky příspěvkům 50ti výrazných...

více

Podnikatelská mise jižní Vietnam

Přinášíme pozvánku Centrra pro hospodářskou spolupráci s Čínou (součást KCVT při HK ZK) k účasti na podnikatelské misi do jižního Vietnamu, coby v mnoha směrech podnikatelsky zajímavé destinace. Podrobné informace, včetně programu cesty, který zahrnuje např. návštěvu plastikářského veletrhu, B2B...

více